Za każdym działaniem, produktem stoi człowiek wraz ze swoimi intencjami, energią, nastawieniem czy po prostu tym co najważniejsze czyli pasją.

Ego w rozwoju cielesnym człowieka staje się niezbędnym czynnikiem decydującym o wyborze kierunku i sposobie działania.

Ego ma wpływ nie tylko na nasz indywidualny rozwój, ale również na zawodowy.

Zawodowe Ego to ciągły balans miedzy przychodami a kosztami w wyborze.

Oto pierwsze oznaki że nasze Ego przechodzi na stronę kosztów:
  • nadmierna rywalizacja pogarsza pozycję konkurencyjną
  • obrona własnej koncepcji zamienia się w przyjmowanie pozycji defensywnej
  • talent i inteligencja pomysłodawcy szkodzi jego własnym koncepcjom
  • pragnienie uznania i szacunku przeszkadza w osiąganiu sukcesu

Nasza Firma ma na celu pomoc w odnalezieniu tej równowagi miedzy zyskiem a kosztami - sprawieniu aby zdrowe Ego (związane z zyskami) się rozwijało.

Zdrowe Ego opiera się na trzech podstawowych zasadach:
  • pokorze: osiąganiu równowagi pomiędzy nadmiarem a niedoborem ego
  • ciekawości: łączeniu swobody myślenia i bezstronności
  • jawności: pozbywaniu się strachu przed wyrażaniem i przyjmowaniem opinii, aby zdobywać się na pełną otwartość
* D.Marcum, S.Smith „Egonomia” (za stroną e-marketing.com.pl)

Jeśli te zasady są Państwu bliskie i chcielibyście aby Wasza Firma rozwijała się zgodnie z tymi zasadami skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.


Dlaczego Ego?

Ego w modelu psychoanalitycznym, to podstawowa struktura, obok superego oraz id. Ego wytwarza się ponieważ zaspokojenie potrzeb organizmu wymaga działań w świecie rzeczywistym (obiektywnym) poprzez przekształcanie wyobrażeń w spostrzeżenia. Jest podporządkowane zasadzie rzeczywistości, działa za pośrednictwem procesu wtórnego, sprawuje kontrolę nad funkcjami poznawczymi i intelektualnymi. Ta część osobowości decyduje o przystąpieniu do działania, które popędy i w jaki sposób zostaną zaspokojone, oraz o tym które życzenia zostaną wyparte. Zasadnicza rola ego to godzenie wymagań organizmu z warunkami środowiskowymi czyli id i superego. Nie należy jednak popełniać błędu utożsamiając ego i świadomość. Nie wszystkie obszary ego są świadome. W obszar ego zaliczane są mechanizmy obronne, które ze swej natury nie są świadome.Nasze Ego ma wpływ nie tylko na nasze życie ale również na naszą pracę.
*za Wikipedia.pl

W wisznuizmie ego oznacza utożsamianie się z własnym ciałem. Kiedy ktoś rozumie, że nie jest ciałem, ale czystą duszą, jest to prawdziwym ego. Potępiane jest fałszywe ego, ale nie ego prawdziwe. Poczucie, żejestem sprawia ego, ale kiedy to jestem odnoszone jest do naszego materialnego ciała jest ego fałszywym. Kiedy istota jaźni odnosi się do rzeczywistości, to jest to ego prawdziwe. Niektórzy twierdzą, iż powinniśmy pozbyć się naszego ego, co jest zupełnie niemożliwe, jako że ego oznacza tożsamość
*za Wikipedia.pl

Przebudzenie oznacza zanik ego. Ego pojawia się wraz z pojawieniem się myśli, zanika wraz z zaniknięciem myśli. Dlatego przebudzeni określają ego jako iluzję z którą człowiek się utożsamia, którą uważa jako własną osobę.
*za Wikipedia.pl

„Zjawisko ego, ja, nie jest rzeczą, jest to proces. Nie jest to substancja, która siedzi tam w tobie, musisz to tworzyć w każdym momencie. To jest jak pedałowanie rowerem. Jeśli pedałujesz, to trwa i trwa, jeśli nie pedałujesz to zatrzymuje się. Może to jeszcze trochę potrwać, z powodu przeszłych momentów, ale w chwili, kiedy przestałeś pedałować, faktem jest, że rower zaczyna się zatrzymywać. To nie ma więcej energii, nie ma więcej mocy, aby udać się gdziekolwiek. To zaczyna upadać i zapadać się”.
*za Wikipedia.pl


Ego
+48 508 808 443
biuro@ego-consulting.pl